Subsidies

De overheid stimuleert duurzame keuzes van ondernemers met verschillende (landelijke en regionale) subsidies en regelingen. Daarbij wordt een onderverdeling gemaakt in klein- en grootzakelijk. Voor de kleinzakelijke ondernemer gelden de EIA en de KIA-regelingen. Voor de grootzakelijke ondernemer spreken we over SDE++.

Wanneer ben ik groot- of kleinzakelijk?
U bent een grootverbruiker wanneer uw energieaansluiting groter is dan 3×80 ampère. Ook wordt er door uw netbeheerder een aparte factuur gestuurd voor de aansluiting.

Energie-investeringsaftrek

Veel ondernemers hebben een eenmanszaak, maatschap of VOF. Tijdens een goed jaar betaal je bijna 50% aan inkomstenbelasting. Dan is het vanzelfsprekend dat u op zoek gaat naar mogelijkheden om de belastingdruk te verlagen. Een investering in verduurzaming – zoals zonnepanelen – is dan erg interessant. Omdat de EIA (Energie-investeringsaftrek) een aanzienlijk belastingvoordeel oplevert, wordt het rendement op de investering een stuk aantrekkelijker.

Men komt in aanmerking voor de EIA wanneer men een kleinverbruikers aansluiting heeft (maximaal 3×80 ampère) en minimaal voor 15.000Wp (Wattpiek) aan zonnepanelen installeert. Voor een investering als deze kunt u 45% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst.

Kleinschaligheids-investeringsaftrek

Naast de EIA mag de kleinverbruiker ook de KIA gebruiken voor investering in zonnepanelen. Deze regeling dient voor stimulatie voor het investeren in bedrijfsmiddelen. Door de KIA-regeling kunt u tot maximaal 28% van een investering, in bijvoorbeeld zonnepanelen, extra aftrekken van uw winst. Let wel, de hoogte van de aftrek is afhankelijke van andere investeringen die u in het bedrijf heeft gedaan in het jaar dat de zonnepanelen zijn aangeschaft.

KIA-Tabel 2020

Investering KIA
Niet meer dan € 2400,- 0%
€ 2401,- tot en met € 58.238,- 28% van het investeringsbedrag
€ 58.239,- tot en met € 107.848,- € 16.307,-

SDE++

Als u als ondernemer een grootverbruiker bent, komt u in aanmerking voor een SDE-subsidie (Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie). Uiteraard kan ook de meter vergroot worden – zodat men grootverbruiker wordt – om op deze wijze in aanmerking te komen voor deze subsidie. Er zijn 3 zaken die een financieel voordeel opleveren: de subsidie per opgewekte kWh, lagere energiekosten en de mogelijkheid om de opgewekte energie terug te verkopen aan de markt.

Om voor de SDE-subsidie in aanmerking te komen dient men aan de volgende punten te voldoen:

 • U komt niet in aanmerking voor de EIA-subsidie.
 • Men dient een brutoproductiemeter te laten installeren.
 • De hoofdaansluiting moet groter zijn dan 3×80 ampère. Het kan dus zo zijn dat men eerst een verzwaring van de aansluiting dient te realiseren.

Er zijn in het jaar “vaste openstellingsrondes” waarin de subsidie aangevraagd kan worden. Meer informatie: rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sde

Het maximale voordeel halen uit je zonnepanelen?

Daar helpen wij graag bij! Bij Maximaal Advies willen we namelijk niets liever dan dat u een voordelige investering maakt in groene energie. Daarom dat onze medewerkers graag kijken naar welke subsidies er mogelijk zijn met uw zonnepanelen. Krijg hierin advies op maat van een specialist!

Neem contact op

Informatieplicht

Bedrijven en instellingen met een elektriciteitsverbruik van minimaal 50.000 kWh per jaar en/of een gas verbruik van minimaal 25.000 m3 per jaar zijn volgens het Activiteitenbesluit Milieubeheer verplicht alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren. De overheid heeft in overleg met de branche organisatie Erkende Maatregelenlijsten voor Energiebesparing opgesteld waarin deze maatregelen zijn vastgesteld.

Energiebesparende maatregelen

Vanaf 1 juli 2019 geldt naast de bovengenoemde verplichtingen om energiebesparende maatregelen te treffen nog een andere verplichting, de informatieplicht. Dit houdt is dat bedrijven en instellingen de plicht hebben om de overheid te informeren over de maatregelen die zij hebben genomen om energie te besparen. Dit gaat via het registratieloket van de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

Maatwerk

U kunt als bedrijf zelf de rapportage indienen, maar Maximaal Advies kan dit ook voor u regelen. Door een energiemonitoring toe te passen, kunnen wij een maatwerk advies leveren. Daarin kunt u zien waarop u kunt besparen, wat de kosten ervan zijn en hoeveel u gaat besparen.

Voorafgaand aan het opstellen van een rapportage met betrekking tot de informatieplicht maakt Maximaal Advies samen met u afspraken over de kosten. Als indicatie gelden de tarieven zoals vermeld in onderstaande tabel.

Pandoppervlakte Energielabel* Meerprijs energielabel indien tekeningen ontbreken* Maatwerk-advies (energiescan)* Rapportage en melding informatieplicht*
0-100 m2 € 375 € 50 € 430 € 400
100-500 m2 € 470 € 100 € 590 € 400
501-1000 m2 € 700 € 225 € 940 € 400
1001-2000 m2 € 800 € 225 € 1080 € 400
2001-3000 m2 € 1000 € 250 € 1350 € 430
3001-5000 m2 € 1250 € 250 € 1675 € 430
> 5000 m2 Op aanvraag Op aanvraag Op aanvraag Op aanvraag

*Prijzen zijn exclusief BTW.

Neem contact op

Aansluiting verkleinen of vergroten

Er zijn verschillende typen aansluitingen van gas en stroom. Een aansluiting bestaat uit een verbinding van kabels tussen de binnen installatie, de meter en het elektriciteitsnet. De zwaarte van de aansluiting bepaalt hoeveel Ampère elektriciteit of m3 gas per uur er door de aansluiting kan. Dit wordt aangeduid met aansluitcapaciteit of aansluitwaarde.

Stroom

Bij elektriciteit gaat het om de maximaal toegelaten stroomsterkte, die wordt begrensd door zekeringen met een bepaalde doorlaatwaarde uitgedrukt in Ampère (A). Er is verschil tussen een 1-fase aansluiting en een 3-fasen aansluiting.

Gas

Bij gas is de aansluitcapaciteit het maximaal aantal kubieke meter gas dat per uur wordt doorgelaten. Deze aansluitcapaciteit wordt uitgedrukt in m³/uur.

Verkleinen of vergroten van de aansluiting

Het kan zijn dat een bedrijf qua gas of stroom, door welke omstandigheden dan ook, minder gaat verbruiken. Dan is het wenselijk om de aansluiting te verkleinen. Als tussenpersoon ontzorgen wij u hierin volledig. Het doel van de meterverkleining is, de kosten op de energienota te verminderen. Men betaalt voor maandelijks een vast bedrag voor de meter. Hoe groter de meter hoe hoger het bedrag.

Andersom kan het ook. Mocht je als bedrijf gaan groeien en dus meer gaan verbruiken dan is de kans groot dat de huidige meter het verbruik niet aan kan. U zult dus een metervergroting nodig hebben. Ook dit kunnen wij als tussenpersoon voor je regelen met de netbeheerder.

Aansluitingen voor stroom

1-fase aansluiting

Bij een 1-fase-aansluiting komt een elektriciteitskabel met twee draden de meterkast binnen: de fasedraad en de nuldraad. De spanning op de stopcontacten is het verschil tussen die ene fasedraad en de nuldraad.

 • 1 x 10A Aansluiting voor apparatuur als een elektrische garagedeur, een elektrische lader of lamp in een garagebox.
 • 1 x 35A Kleine huisaansluiting; geschikt voor huishoudens met standaard apparaten en bijvoorbeeld een klein aantal zonnepanelen.

3-fase aansluiting

Bij een 3-fasenaansluiting komen drie fasedraden van ieder 230 V en de nuldraad uw meterkast binnen. De 3-fasenaansluitingen zijn grotere aansluitingen dan de 1-fase-aansluitingen. Ze leveren een groter vermogen. Een 3-fasen aansluiting is veelal nodig als een installateur of leverancier adviseert om krachtstroom aan te leggen

 • 3 x 25A Standaard huisaansluiting; geschikt voor een huishouden met standaard apparatuur, bijvoorbeeld zonnepanelen en een inductiekookplaat of een elektrische auto.
 • 3 x 35A Grote huisaansluiting voor een huishouden zoals bij 3 x 25 A dat daarnaast nog apparatuur nodig heeft als een warmtepomp.
 • 3 x 50A Grote huisaansluiting voor een huishouden met veel apparatuur en bijvoorbeeld een sauna of zwembad.
 • 3 x 63 A Heel grote aansluiting voor een huis of winkel, met bijvoorbeeld een sauna en zwembad.
 • 3 x 80A Hele grote aansluiting voor particulieren met veel apparatuur en bijvoorbeeld een eigen bedrijf aan huis.

Aansluitingen voor gas

 • G4 Standaard huisaansluiting voor gasverbruik van gemiddeld huishouden. De capaciteit is maximaal 6 m3/per uur.
 • G6 Grote huisaansluiting voor grotere woningen en kleine winkels. De capaciteit is maximaal 10 m3/per uur.
 • G10 klein zakelijke aansluiting voor winkels en bedrijven. De capaciteit is maximaal 16 m3/per uur.
 • G16 klein zakelijke aansluiting voor winkels en bedrijven met een maximum capaciteit van 25 m3/per uur.
 • G25 Heeft u voor een bedrijf of winkel een klein zakelijke aansluiting nodig met een maximum capaciteit van 40 m3/per uur, dan vraagt u een G25 aansluiting aan.
Neem contact op

BTW Service

Onze particuliere klanten kunnen gebruik maken van onze BTW Service. Dit betekent dat u als particulier tijdelijk bij de belastingdienst wordt aangemeld als ondernemer. Hierdoor kan het btw-bedrag van een zonnepanelensysteem worden teruggevraagd bij de belastingdienst.

Met onze BTW Service nemen we deze rompslomp uit handen. Wij zullen u aanmelden bij de belastingdienst. Uw btw-aangifte in orde maken en zodra het eventuele ontvangen bedrag ontvangen is, vragen we direct een ontheffing aan.

Voorwaarden voor het terugvorderen van de BTW zijn:

 • Klant is niet btw plichtig.
 • Klant moet kleinverbruik aansluiting hebben.
 • Tenaamstelling energienota moet gelijk staan aan de tenaamstelling factuur van het zonnepanelensysteem.
 • Zonnepanelen moeten op het dak liggen en niet in het dak.
Neem contact op

Meetdiensten

Erkende meetbedrijven zijn verantwoordelijk voor de meetdiensten bij zakelijke energieverbruikers. Zij houden zich bezig met het beheer en onderhoud van gas- en elektriciteitsmeters. Een deel van de taken die vallen onder de meetdiensten zijn:

 • Het uitlezen van de energiemeter om het zakelijke gas- en stroomverbruik te registreren.
 • Het doorgeven van het energieverbruik aan de zakelijke energieleverancier en de netwerkbeheerder.
 • Verhuur en plaatsing van de energiemeter.
 • Het onderhouden van de energiemeter.
 • Storingen aan de energiemeter verhelpen.

Meetdiensten voor grootverbruikers

Grootverbruikers van zakelijke energie zijn verplicht om zelf de meetinrichting te regelen en de bijbehorende meetdiensten. Een meetbedrijf installeert energiemeters en leest deze uit. De data wordt gebruikt om  te factureren op basis van het werkelijke energieverbruik en niet op basis van een voorschotbedrag zoals bij kleinverbruikers gebeurt. Vaak is het energieverbruik te zien in een online monitoringssysteem van het meetbedrijf zodat u een goed beeld krijgt van hoeveel gas en stroom uw bedrijf verbruikt.

Telemetriemeter voor grootverbruikers

Vanaf een bepaald energieprofiel heeft u als grootverbruiker een telemetriemeter nodig. Deze meter registreert ieder kwartier het energieverbruik van uw bedrijf.

Zoals u kunt voorstellen komt er voor een grootverbruiker van zakelijke energie veel bij kijken qua meetdiensten. Als Maximaal Advies hebben wij hierin een uitstekende expertise en kunnen wij u een gedegen advies geven omtrent meetdiensten.

Neem contact op

Energiemonitoring

Wilt u besparen op het energieverbruik, dan is energiemonitoring een belangrijke stap. Door het monitoren van het energieverbruik, krijgt u inzicht in de energieprestaties van het bedrijf. Door de monitoring worden de mogelijkheden bepaald voor energiebesparing. Gemiddeld gezien is er door het juist toepassen van de energiemonitoring een besparing te zien van 20 tot 30%. Dit maakt energie monitoring een interessante investering.

Hoe werkt energiemonitoring?

Het is de bedoeling dat het energiemonitoringssysteem inzicht geeft in het verbruik van stroom en gas in het bedrijf. De monitoring begint met een nulmeting, waaruit de huidige situatie van de energiehuishouding blijkt.

Dit wordt vervolgens door onze specialisten geanalyseerd. Uit deze analyse komen de besparingsmogelijkheden. Meestal zijn dit gedragsmaatregelen, denk hierbij aan:

 • Apparaten die s’ nachts aanblijven.
 • Verlichting die onnodig aan staat.
 • Apparaten die verkeerd zijn afgesteld.

Vervolgens wordt in samenwerking met u een strategie bedacht om deze ‘quick wins’  te realiseren. Omdat het gedragsregels betreft is het erg belangrijk de medewerkers er bij te betrekken. Zijn de eerste maatregelen gerealiseerd, dan begint de volgende stap. In deze volgende stap zal het pand worden onderzocht op diverse mogelijke besparingsmaatregelen. Hierbij kun je denken aan:

 • Verwarming.
 • Koeling.
 • Verlichting.
 • Isolatie.

Na dit onderzoek wordt keurig op een rij gezet waar u kunt besparen en welke maatregelen daarvoor nodig zijn. Zo weet u hoeveel een maatregel kost en hoeveel u hiermee gaat besparen qua kosten en energieverbruik en hoe lang het duurt voordat u deze maatregelen heeft terugverdient.

Neem contact op

Na het invullen van het contactformulier zullen wij zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Maximaal Advies
Handelsweg 42A
3881 LS  Putten
0341 740009
info@maximaaladvies.nl

[contact-form-7 id=”536″ /]